Indkaldelse til Borgermøde i Skrydstrup .
Mød op for at være med til at forme Skrydstrup til en god og attraktiv landsby.
Torsdag den. 17. Marts. 2022 umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Referat fra mødet:
Hvordan bruger vi Borger budgetteringen på 50.000 kr. som vi søger ved Haderslev kommune.
Planlagte projekter i Skrydstrup herunder Lege/opholds Park på stadion.
Vil det være en god ide med en borgergruppe i Skrydstrup.
Ib Nielsen åbnede borgermødet med at forklare hvad man kunne bruge Borger budgetteringen på
50.000 kr. til. Det kom et forslag om at lave en Trampe sti gruppe, det er meningen at gruppen skal
lave nogle stier til at gå på rundt i Skrydstrup og omegn. Stierne skal så lægges ind i den App som
Haderslev kommune har omkring stier i kommunen. Gruppen består af Bent Rosenkilde, Leif
Nielsen og Torben Sommerset og der afsættes 5.000 kr. til projektet. Julebelysning kunne også
ønske sig nogle midler til at videre udvikle deres gadebelysning til jul. Ib foreslog at gruppen skulle
prøve at søge hos Velux fonden, kan der ikke opnås støtte der, tages deres ønske op igen.
Ib gennemgik forløbet omkring Lege/opholds Parken. Der mangler to sagsbehandlinger i Haderslev
kommune, den ene er Skødet på matrikkel 1067 hvor de skal finde ud af om den skal laves om da
der står at den kun kan bruges til Hockey. Den anden er Partnerskabsaftalen med Kultur og
Fritidscenter, for begge sager er det noget kommunen skal have afklaret ikke os i Skrydstrup. På
det udsendte til byens borgere kan man se at vi har fået opdelt projektet i 3 faser, med et håb om
at vi kan komme i gang med fase 1, så snart vi har tilladelsen. Projektgruppen havde jo håbet på at
borgerne i Skrydstrup var lidt mere varm på projektet, der er nuværende kommet 1.700 kr. ind på
kontoen så der er lang vej endnu. Vi afventer at høre fra Broager Sparekasse samt fra puljen i
Haderslev Kommune hvor vi har søgt. Det at søge fonde er ikke så let som man skulle tro, så det
var en lettelse at Poul Larsen meldte sig til at hjælpe, med den erfaring han har med søgning af
fonds midler.
Sommerfest blev også vendt, der bliver ingen sommerfest, men man vil prøve på at lave diverse
aktiviteter så byens borgere kan samles, på den måde kan der forhåbentligt skaffes nogle midler til
den Multihal vi gerne skal have bygget i 2024. Vi har fået lovning på 3.000.000 kr. fra kommunen
til hallen, så lad os håber vi kommer i mål med vore projekter. Vi skal jo gerne gøre byen til et sted
man gerne vil flytte til.
Det blev også vendt om det var en god ide at samle diverse foreninger under en slags paraply
organisation, der var både for og imod så projektet ligger i dvale, men kan tages op igen.