SUIF Aktivitetsafdeling

Referat fra årsmødet onsdag den 13. marts 2024 kl 14 i Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter

Dagsorden

 1. Velkomst 
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent 
 4. Valg af 2 stemmetællere
 5. Formandens beretning ved Birgit Nielsen

  6 Regnskab ved Jørgen Eriksen

 1. Indkomne forslag: Skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet
 2. Valg til bestyrelsen
 3. a. Kasserer: Jørgen Eriksen (Modtager genvalg)
 4. b. Bestyrelsesmedlem: Inge Schmidt (Modtager genvalg)

    Bestyrelsesmedlem: Grethe Boysen (Modtager ikke genvalg)

 1. c. Suppleant: Erik Sandholdt (Modtager ikke genvalg)
 2. d. Revisorsuppleant: Bente Jørgensen (Modtager genvalg)

Bestyrelsen anbefaler Jørn Munkholm indtræder som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen anbefaler Hanne Sommerset indtræder som suppleant

 1. Eventuelt

Aktivitetsafdelingen er vært ved en let anretning og kaffe efter årsmødet

 1. Formanden Birgit Nielsen byder velkommen til årsmødet
 2. lb Nielsen vælges til dirigent og han konstaterer at årsmødet er lovlig varslet og dermed er vedtægterne overholdt
 3. Inge Schmidt vælges som referent
 4. Sonja Besendal og Frederik Schmidt vælges som stemmetællere
 5. Formanden Birgit Nielsen aflægger beretning. Se bilag. 1
 6. Kasserer Jørgen Eriksen fremlægger regnskab. Se bilag.

Under fremlæggelsen af regnskabet foreslår Jørgen at aftalen med VTS ændres således at betaling af udflugter opkræves af klubben og betales herefter til VTS som et samlet beløb, klubben kan derved evt. give et tilskud

Jørgen og HP arbejder videre med forslaget

Sonja Besendal foreslår evt. at bruge lidt dyrere foredragsholdere

 1. Der er ingen indkomne forslag til formanden
 2. Valgt til bestyrelsen

Jørgen Eriksen vælges som kasserer

Inge Schmidt vælges til bestyrelsen

Jørn Munkholm vælges til bestyrelsen

Hanne Sommerset vælges som suppleant 

Bente Jørgensen vælges til revisorsuppleant

 1. Evt

Thorvald Sørensen foreslår igen brug af højtaler ved møder og bestyrelsen tager forslaget til efterretning

Inga Todsen spørger ind til status for hjertestarter. Peter Bjørnskov giver en status som er opsætning af hjertestarter bliver i april/maj 2024.

Opfølges med et kursus for de som har lyst til at deltage

Årsmødet blev afviklet i god ro og orden og sluttede med servering af croissanter, et glas vin og kaffe med småkager

Ref. Inge Schmidt 

Dirigent: Ib Nielsen