Orientering om Flextrafik. En medarbejder kommer og
fortæller om systemet Flextrafik. Kom og bliv klogere på
fremgangsmåder, muligheder og begrænsninger. Godt at
vide, når man får behov for kørsel.

Referat fra Skrydstrup Kultur og Fritidscenters STRATEGI MØDE vedrørende Skrydstrup.

Deltagere: Haderslev Kommune, Skrydstrup Vandværk, Flyvestations Skrydstrups Naboer, Skrydstrup
Ungdoms og Idrætsforening, Trampe Sti Udvalget, Høtte Udvalget, 1 2 3 Yoga, Menigheds Rådet samt
Skrydstrup Kultur og Fritidscenter. I alt 25 deltagere.

Dagsorden er følgende:
1. Velkomst
2. Indlæg fra Landdistrikts koordinator Bitten Jensen Haderslev Kommune.
3. Borgerbudgettering.
4. Multihal projekt.
5. Et fælles års hjul, mellem diverse foreninger/afdelinger.
6. Fælles strategi opgaver.
7. Evt.
8. Afslutning.

AD 1: Peter byder velkommen og takker for det store fremmøde fra de indbudte foreninger. Han
takker specielt Bitten og Hanne fra Haderslev Kommune for deres deltagelse. Dagsorden bliver
gennemgået, specielt hvornår der er pause til kaffe og brød.

AD 2: Bitten Jensen som er Landdistrikts koordinator i Haderslev Kommune, indledte med lidt
historie om Landdistrikt udvalget. Der er i dag 29 Landdistrikter i kommunen og Skrydstrup er en af de
sidste Landdistrikter der blev selvstændig, det er vi vældig glade for at vi er blevet. Bitten orienterede så om
alle de puljer som der er mulighed for at søge når man er et Landdistrikt. Her er nogle af puljerne: Borger
Budgettering, Landdistrikts puljen, Årets Lokalsamfund, Forskønnelses midler, Landsby Forskønnelses
puljen. Der findes lidt flere som man kan finde på Kommunens hjemmeside. Bitten sluttede sit givende
oplysnings foredrag med ordene: SØG nu til jeres projekter, vi skal nok hjælpe jer når der er brug for det. Se
indlægget fra Haderslev Kommune.

Hanne Haugaard som er Fritid/kultur koordinator i Haderslev kommune, indledte med de
opgaver hun har som projektleder. Hanne gennemgik derefter de puljer som hun arbejder med og som er
følgende: Aktiviteter for børn og unge, Samvirkes puljen, Facilitets puljen, Tilskud til instruktør/træner
uddannelse, Folkeoplysning/kultur/Fritids samvirke/Idræts samvirke. Alle områder kan søges i udviklings
puljer, men skal være noget nyt. Hannes oplysninger gav en øjeåbner til diverse afdelinger under
Skrydstrup Ungdoms og Idrætsforening, der er så mange muligheder så kom bare i gang. Hanne sagde lige
som Bitten hun også var klar til at hjælpe, hvis man er usikker på hvordan man kommer i gang med en
ansøgning. Ansøgerne skal huske at se hvornår der er ansøgnings frister, dette kan ses på Haderslev
kommunes hjemmeside under puljer. Se indlægget fra Haderslev kommune.

AD 3: Peter gennemgår de projekter som der er ansøgt midler fra borgerbudgetteringen til. Der var
kommet ansøgninger fra følgende: Rytme pigerne fra gymnastik afdelingen 20.388,75 kr. Skrydstrup koret
4000 kr. Trampe sti udvalget 10.000 kr. Skrydstrup Ungdoms og Idrætsforening 100 års jubilæum 15.995 kr.
Da det ansøgte beløb ikke overstiger 50.000 kr. blev det godkendt af de fremmødte. Peter belyste et evt.
problem hvis der blev søgt for langt over de 50.000 kr. det kunne være et enkelt projekt som ville have alle
penge, de kunne så stille med en masse projekt medlemmer så afstemningen kunne give dem flertal og på                                                                                    den måde få alle penge. Bitten kom med et godt forslag at man kan sætte et max beløb som kan søges til et
projekt. Der kom et spørgsmål fra Piet fra badminton afdelingen om der ikke kunne offentliggøres en dato
for seneste ansøgning når næste ansøgnings runde åbner. Det vil bestyrelsen se positivt på.

AD 4: Ib gennem gik den proces Multihal udvalget er i gang med, der har været lidt knaster som
lige skulle ryddes væk, da alle ikke er helt enige i at vi kun vil bygge en Multihal. Dette blev fremlagt på
mødet og efter lidt dialog frem og tilbage kunne Bitten Jensen fra Haderslev kommune stadfæste at der kun
bliver muligt at gennemføre det projekt vi fik tilladelse til i 2018 nemlig en Multihal. Projektgruppen har et
godt samarbejde med Haderslev Kommune som er dem som bliver leder af projektet som jo koster ca. 8,3
mil. kr. Da det nu er givet håndslag på fra de fremmødte at gennemføre projektet, vil der blive sat et stort
arbejde i gang med at skaffe de midler der skal bruges. Der bliver lavet en folder til omdeling i byen samt til
diverse virksomheder, samt på forskellige elektroniske midler. Folderen vil give oplysninger om hele
projektet og meget vigtig hvordan kan man støtte projektet økonomisk. Der vil blive opsat et barometer
som viser hvor meget vi har indsamlet gerne 1,5 mil. kr. barometeret vil stå henne ved synshallen. Når hele
projektet er på plads vil borgerne blive indkaldt til et orienterings møde i Fritids og Kulturcentret. Vi håber
på start af byggeriet sidst i 2024. Agnes Rosenlund kom efter en lille opfordring fra IB om hun kunne lave en
lille orientering vedrørende de solcelle planer der ligger for Skrydstrup. Det ville hun godt da deres
virksomhed skal afgive det meste af arealet, det var super at høre lidt, men hun sagde også der er ikke
noget på plads endnu. Bitten nikkede og sagde der vil blive indkaldt til et projektmøde fra kommunen
tidspunkt ukendt.

AD 5: Poul orienterede om behovet for at have et Årshjul /Oversigt over alle de aktiviteter de
enkelte foreninger, afdelinger gennemfører hen over året. Det dur ikke at vi lægger aktiviteterne oven i
hinanden og stjæler kunderne. Det er der ikke råd til i vores by. Poul gjorde det også klart at det kunne
være svært at få plads til det hele, men hvis man giver plads og tager hensyn evt. flytte noget der altid har
lagt på samme dato skal det nok lykkes. Derefter begyndte de fremmødte afdelinger måned efter måned at
komme ind med deres aktiviteter som gerne skal ende i det Årshjul /Oversigt som byen har brug for. Man
valgte at almindelige ugentlige aktiviteter osv. ikke skal med. Poul blev noget overrasket over alle de
aktiviteter byen reelt har, det har bare ikke været synlig gjort tidligere, afdelingerne har bare kørt som de
plejer, det har vi ikke råd til i byen, nej lad os komme videre med at opbygge et fællesskab, hvor vi trækker i
samme retning. Det vil skabe en dynamisk by som kan være spændende at bo i. Poul takkede for den gode
dialog foreningerne imellem.

AD 6: Poul samlede op på det som lige havde været brugt tid på, bestyrelsen for Skrydstrup Kultur
og Fritidscenter vil nu samle alle de oplysninger der er indkommet til et fælles Årshjul / Oversigt, det tager
dog lidt tid inden alle tråde er samlet til en aktuel oversigt over alle fælles aktiviteter. Det skal så ende i en
fælles strategi for Skrydstrup, som dermed skal hjælpe med at udvikle en fælles følelse og ansvar for vores
by.

AD 7: IAB.

AD 8: Peter takker aftenen af med at rose alle deltagerne for god dialog, samt øget samarbejde.

PBV.
Ib Nielsen

 

Invitation eksklusiv vinsmagning og tapas

Skrydstrup Kultur og Fritidscenter inviterer fredag d. 24 marts 2023 Kl. 18.30.

til vinsmagning med tapas i kultur og fritidscenter Gl. Bevtoftvej 17.

Vi har lavet en aftale med Rødding – Vine, som kommer og præsenterer nogle

af deres fantastiske ´vine de bedste men ikke de dyreste”

7 vine er udvalgt til smagningen. Vi skal smage dejlig rose´, nyde en frisk hvidvin smage skønne røde dråber 4 slags, hvoraf den sidste er en Amerone, vi afslutter med smagen af de fineste bobler. Der vil blive serveret Tapas fra vores lokale i Vojens.

Pris for arrangementet vil være 250,- pr. person. Mulighed for at købe de skønne vine efter arrangementet.

  • Billetterne sælges via ” først til mølle” princippet
  • Betaling via mobilpay til nr. 29129 ( vin antal – for og efternavn)
  • Tilmelding senest fredag d 17 marts 2023.

Vi nyder samværet helt lokalt hjemme i Skrydstrup

Tag godt imod tilbuddet. Kom og vær med til at styrke sammenholdet i vores Landsby.

Overskuddet går til byens kommende Multihal.

Fællesspisning, kl. 13.00 (bemærk tidspunktet)
Frederik tænder op i grillen, og serverer gode pølser
og lune brød. Husk at medbringe drikkevarer til
eget forbrug. Vi spiser indendørs, hvis det regner!!

Pris for medlemmer: kr. 30,- pr. person.
Pris for ledsager til medlemmer: kr. 50,- pr. person.
Betaling ved tilmelding på liste i klubhuset, eller på
MobilePay 21 60 26 17 (venligst skriv: grill.)

Ole Nielsen, gammel Skrydstrup dreng, fortæller om
cykelturen til Gibraltar.
Kom og hør om det vanvittige projekt.

Moltrup – Gibraltar

En vanvittig idé

5000 km. gennem Europa på cykel

Quiz med Ib Nielsen.

Et par hyggelige og sjove timer, hvor din paratviden
kan blive udfordret, samtidig med at vi hygger os
sammen.

Ib skal nok sørge for en god stemning!!

 

Påskefrokost kl. 13:00 (bemærk tidspunkt!)
Menuen er endnu ikke fastlagt; men kender vi
bestyrelsen ret, skal maden nok blive spændende og
lækker!

Medbring drikkevarer til eget forbrug.

Pris for medlemmer kr. 75,- pr. person,

Pris for ledsager til medlemmer kr. 95,- pr. person som betales
ved tilmelding. MobilePay: 21 60 26 17. (Venligst skriv:
påskefrokost)

Kaffe, spil, nørkleri og hygge. Nye muligheder for aktiviteter;
bob, dart, pool/billard, evt. krolf – udover de sædvanlige spil.
Kom og få en hyggelig og spændende eftermiddag i godt
selskab.