Covid-19

Vi har som arrangør af sommerfesten, valgt at bakke op om
regeringens tiltag omkring forhindring af smittespredning, og skal derfor
gøre opmærksom på, at der i år ingen sommerfest bliver.

Det er vigtigt, at vi passer på hinanden. Tak til de der allerede har
støttet op, og givet bidrag i form af passivt medlemskab- bliv ved med
det, det nytter… smil

Vi ses når tiden igen er til det.