Skrydstrup Ungdoms- og Idrætsforening

Håndboldafdelingen

Byder ind til årsmøde fredag d. 7. august 2020, kl. 18.00 i Skrydstrup Kultur og

fritidscenter.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Kasseren fremlægger regnskab
4: Behandling af indkomne forslag

(forslag skal være formanden i hænde, senest 7 dage før årsmøde, dvs. senest d. 31. juli)

5: Valg af bestyrelse

På valg:

Camilla H. Nissen -suppleant modt. ikke genvalg
Pia Witting -bestyrelsesmedlem -modtager genvalg
Maria Petersen -bestyrelsesmedlem -modtager genvalg
Bodil Schmidt -kassér -modtager genvalg

6: Valg af revisor

Dorte Schmidt Tønder modtager genvalg

7: Eventuelt

Ved tilmelding betales kr. 50,00 til et lille traktement.
Kan ske via mobilpay til Bodil, tlf. 61700534, senest d. 31/7-2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen